Στατιστικά | Πύλη Αποφοίτων ΑΠΘ

Μήνυμα κατάστασης

Θα πρέπει να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας.

Στατιστικά

Εμφάνιση αριθμού αποφοίτων βάσει κριτηρίων.

  • Η επιλογή κριτηρίων δεν είναι υποχρεωτική. Όσα κριτήρια δεν έχουν τιμή, δεν θα ληφθούν υπ' όψη στον υπολογισμό του αποτελέσματος.
  • Έγκυρα στοιχεία διατίθενται προς το παρόν μόνο για τα προπτυχιακά τμήματα.
  • Για παλαιότερα ακαδημαϊκά έτη ενδέχεται ο αριθμός των πραγματικών αποφοίτων να διαφέρει από τον υπολογιζόμενο, λόγω μη μηχανογραφημένων δεδομένων.