Οι τίτλοι σπουδών μου | Πύλη Αποφοίτων ΑΠΘ

Οι τίτλοι σπουδών μου

Προσωπικά Στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΠΑΧΤΣΗ
ΟΝΟΜΑ ΟΛΓΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΣΟΦΙΑ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1969


Ακαδημαϊκά Στοιχεία

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΡΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 16/09/1987
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 06/11/1991


Προβολή λίστας συμφοιτητών μου