Οδηγίες σύνδεσης με τίτλο σπουδών | Πύλη Αποφοίτων ΑΠΘ

Οδηγίες σύνδεσης με τίτλο σπουδών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
Η αναζήτηση τίτλου σπουδών και σύνδεση με τον λογαριασμό σας απαιτεί την εισαγωγή τιμών τουλάχιστον στα υποχρεωτικά πεδία (*) της φόρμας. Μπορείτε να εισάγετε τιμές και στα υπόλοιπα πεδία, έτσι ώστε η αναζήτηση να γίνει με περισσότερα στοιχεία.

ΒΗΜΑ 1Ο: Εισαγωγή προσωπικών στοιχείων αποφοίτου.


ΒΗΜΑ 2Ο: Επιλογή τίτλου σπουδών. Αν διαθέτετε περισσότερους από έναν τίτλο σπουδών, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης για όσους τίτλους διαθέτετε.


ΒΗΜΑ 3Ο: Επιλογή σχολής/τμήματος ή προγράμματος σπουδών που απένειμε τον τίτλο σπουδών. Εμφανίζονται τα τμήματα για τα οποία υπάρχουν δεδομένα αποφοίτων.


ΒΗΜΑ 4Ο: Εισαγωγή ημερολογιακών στοιχείων (έτος εισαγωγής, έτος/ημερομηνία αποφοίτησης).